Com abonar-se

Cal portar actualitzat i vigent:


DNI
FOTOCÒPIA ASSEGURANÇA RESP. CIVIL OBLIGATÒRIA CAÇA

FOTOCÒPIA ASSEGURANÇA RESP. CIVIL VOLUNTÀRIA CAÇA
FOTOCÒPIA PERMÍS ARMES
CARNET ANTIC (si s’escau)
CUOTA: 400 € (metàl·lic)

 

Abonaments 2021-2022

 

Els abonaments es realitzaran a les Oficines de l’APVE de la sala  

LA COROMINA de la Plaça del Carme 5, del municipi d’ESPOLLA.
DIES: 19 i 26 de SETEMBRE del 2021.

HORARI: de 10 a 13:30 h.


INICI DE LA TEMPORADA:  Diumenge 10 d'octubre de 2021.

FINAL DE LA TEMPORADA:  Diumenge 6 de febrer de 2022

CONTACTE:

+34 618 276 317

Albert Asenjo

President de l'APVE

+34 628 526 394

Marcel Bassegoda