top of page

Com abonar-se

Cal portar actualitzat i vigent:


DNI
FOTOCÒPIA ASSEGURANÇA RESP. CIVIL OBLIGATÒRIA CAÇA

FOTOCÒPIA ASSEGURANÇA RESP. CIVIL VOLUNTÀRIA CAÇA
FOTOCÒPIA PERMÍS ARMES
CARNET ANTIC (si s’escau)

MATRICULA: 50 € (caçadors nous)

CUOTA: 400 €

 

Abonaments 2021-2022

 

Els abonaments es realitzaran a les Oficines de l’APVE

de la sala  LA COROMINA, Pati de les Moreres, ESPOLLA.
DIES: 19 i 26 de SETEMBRE del 2021.

HORARI: de 10 a 13:30 h.


INICI DE LA TEMPORADA:  Diumenge 10 d'octubre de 2021.
FINAL DE LA TEMPORADA:  Diumenge 6 de febrer de 2022

CONTACTE:

+34 618 276 317

Albert Asenjo

President de l'APVE

+34 628 526 394

Marcel Bassegoda

bottom of page